Acasa  |  Portofoliu  |  Servicii  |  Despre noi  |  Avantaje  |  Legislatie  |  Noutati  |  Presa  |  Cerere oferta  |  Contact

Ordonanţă de urgenţă 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 publicata in Monitorul Oficial nr. 0890 din 30 Decembrie 2010.

OUG 130/2010 modifica legea farmaciei legea 266/2008

Actul nr. 130 din 28 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul României

Avand in vedere faptul ca neaplicarea, incepand cu data de 31 decembrie 2010, a conditiei privind infiintarea in mediul urban a farmaciilor comunitare in functie de numarul de locuitori va conduce la migrarea farmaciilor comunitare din mediul rural in cel urban, luand in considerare faptul ca aceasta situatie ar genera grave prejudicii populatiei rurale, care nu ar mai avea acces la medicamente, inclusiv la cele gratuite si compensate sau care fac obiectul programelor nationale de sanatate, intrucat cresterea numarului de farmacii intr-o anumita zona si scaderea numarului de pacienti per farmacie vor afecta caracterul special si caracterul de interes public al serviciilor farmaceutice si vor conduce la scaderea calitatii acestora, tinand cont de faptul ca, in conditiile economico-financiare actuale, cresterea nelimitata a numarului de farmacii ar putea conduce la blocarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie de urgenta extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
  Legea farmaciei nr. 266/2008, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 12, alineatul (2) se abroga.
    2. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42. - Dispozitiile art. 12 se aplica pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv."
    ART. II
    (1) Cererile depuse la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii autorizatiei de functionare pentru farmacii si drogherii pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, insotite de documentatia completa, vor fi analizate in conformitate cu prevederile legislatiei in baza careia au fost depuse, nu mai tarziu de data de 1 martie 2011. Dosarele cu documentatia incompleta se vor completa in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta; in caz contrar, se vor clasa.
    (2) Preschimbarea autorizatiilor de functionare care nu au inscris termen de valabilitate se face cu pastrarea numarului autorizatiei de functionare, la solicitarea persoanei juridice, prin emiterea unei noi autorizatii, pe baza documentelor prevazute in normele de aplicare a Legii nr. 266/2008, republicata, pentru urmatoarele situatii:
    a) schimbarea detinatorului - persoana juridica, inscrisa ca mentiune pe autorizatia de functionare emisa anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
    b) deteriorarea autorizatiei de functionare.
    ART. III
    Autorizatiile de functionare eliberate in baza prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 266/2008, republicata, cu modificarile ulterioare, raman valabile.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Ministrul sanatatii,
Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 28 decembrie 2010.
Nr. 130/2010
Administrare site si optimizare SEO Web Activ